Duurzame Inzetbaarheid

De Job Navigator is een tool waarmee je werkt aan je eigen duurzame inzetbaarheid. Een handig instrument om aan de slag te gaan met je employability en om mee te werken aan leuk werk. 

 
Employability awareness en mobiliteit zijn volgens ons de voorwaarden voor succes op de arbeidsmarkt van vandaag. Zelf werken aan leuk werk. Met meer zelfcontrole en meer eigen verantwoordelijkheid. Werken aan je duurzame inzetbaarheid, alert zijn en blijven op wat er voor nu en in de toekomst van je gevraagd wordt aan vakkennis en aan vaardigheden.
 
Duurzame inzetbaar zijn is echter niet alleen een kenmerk van de werknemer, het is de verantwoordelijkheid van de gehele organisatie. Duurzame inzetbaarheid ontstaat op basis van medewerkerparticipatie en commitment van de stakeholders: de directie, het HR management en de betrokken sociale partners. Door samen te werken aan leuk werk, in een werkomgeving waarin goed werkgeverschap en goed werknemerschap hand in hand gaan.
 
Om die reden hebben wij het het Effectiviteitsmodel Duurzame Inzetbaarheid ontwikkeld. Dit model helpt organisaties bij het definiëren van de doelstellingen voor het beleid rondom duurzame inzetbaarheid. Het model deelt interventies in naar meerdere ambitieniveaus en maakt investeringen in geld, tijd en energie meetbaar. Het Effectiviteitsmodel Duurzame helpt organisaties bij het definiëren van de ambities omtrent duurzame inzetbaarheid.
 
Met het Effectiviteitsmodel Duurzame Inzetbaarheid bieden wij organisaties inzicht en beleid en ondersteunen wij de uitvoering met programma’s voor het realiseren van employability awareness. Daarnaast bieden wij tools en interventies, zoals de Job Navigator, waarmee medewerkers bewust en voortdurend werken aan leuk werk.
 
Het is tijd voor wendbare mensen in wendbare organisaties.
 

Werken aan leuk werk

Meer weten over het Effectiviteitsmodel Duurzame Inzetbaarheid of ons beleid op duurzame inzetbaarheid? Lees verder op Nestor.nl

 

DE JOB NAVIGATOR IN UW BEDRIJF

Benieuwd hoe de Job Navigator ingezet kan worden in uw organisatie? Lees dan verder bij Bedrijfsintern.