Disclaimer
De Jobnavigatorwebsite is een product Nestor te Soest. Hoewel bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Nestor is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis deze site.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site komen uitsluitend toe aan Nestor of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nestor.
Bepaalde verwijzingen in deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Nestor geen controle heeft. Nestor draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die service.
Nestor garandeert niet dat informatie, software dan wel verwijzingen of links die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.