Contact

De Job Navigator is een geregistreerd product van Nestor. Meer info over Nestor en onze visie op duurzaam inzetbaar zijn en blijven vind je op www.nestor.nl.

 
En we zijn benieuwd naar je ervaringen met de Job Navigator, je mening over het boek en naar je Brood-op-de-plank-verhalen. Ook je vragen zijn meer dan welkom. We lezen en delen graag!

Voor meer info over bedrijfsintern gebruik van de Job Navigator tref je info aan onder bedrijfsintern.
 
Bij voorbaat dank!
 

* Verplicht veld

clinic inschrijven